Numero
äänestä numerolla
485

Thomas Wallgren

Tavoitteeni – Mina syften

Helsinki edelläkävijäksi veroparasiittien torjunnassa

Veroparatiisiyhtiöt, nämä veroparasiitit, ovat globaalisti toimivia suuryrityksiä, joiden toiminta rapauttaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perustan ja reilun markkinaehtoisen kilpailun, jossa myös pienet ja keskisuuret yritykset voivat pärjätä.

EU kieltää kuntia sulkemasta veroparatiisiyhtiöitä ulos hankintakilpailuistaan. Silti kunnilla on suuri mahdollisuus vaikuttaa.

Koska maineella on yrityksille huomattava markkina-arvo, veroparasiitit eivät halua paljastaa verotietojaan. Ja siksi olen ehdottanut, että Helsinki ensimmäisenä kuntana Suomessa päättää, että:

 • kaikilta yrityksiltä, jotka osallistuvat Helsingin tarjouskilpailuihin, pyydetään tarkat maakohtaiset talousraportit ja
 • Helsinki julkaisee listan niistä yhtiöistä, jotka eivät suostu antamaan pyydettyjä tietoja.

Helsingfors kan bekämpa skatteparasiterna

Skatteparadisföretagen, eller skatteparasiterna, är globala storföretag som genom att smita från skattebetalningen urholkar grunden för välfärdssamhället och får en orättvis konkurrensfördel jämfört med hederliga inhemska företag.

Vi stöter på skatteparasiterna i kommunernas vardag när dagvård, äldreomsorg, barnskyddet, hälsovården mm övertas av företag som inte betalar skatt.

EU förbjuder kommunerna att i sin upphandling utesluta skatteparasiterna. Det finns trots detta mycket som kommunerna kan göra.

Företagens image har ett betydande marknadsvärden. Därför vill skattaparasiterna hemlighålla uppgifterna om sin skattebetalning. Och därför har jag föreslagit att Helsingfors som första kommun i Finland besluter att:

 • alla företag som ger offerter till Helsingfors stad frivilligt uppmanas lämna in landvisa skatterapporter samt att
 • staden upprättarhåller ett offentligt register över de företag som vägrar gedessa uppgifter.

Tämän puolesta teen työtä Helsingin kunnallispolitiikassa

 • Valtuustoaloite veroparatiisitalouden torjumiseksi maaliskuussa 2017. Jatkoa aiemmille aloitteille 2013 ja 2016.
 • Valtuustostrategia 2017-2021: osallistavat menetelmät ja poikkipoliittinen yhteistyö.
 • Paperittomien hätämajoituksen toimivuuden seuranta, tavaroiden lukittava säilytyspaikka päiväsaikaan, perusoikeuksien turvaaminen.
 • Vastuullinen robotisaatio. Ei korvata ihmisten hoivaa roboteilla.
 • Viisas digiloikka kouluissa ja päväkodeisa. Laadukas kehitystyö nojaa osallistuvaan seurantaan ja kriittiseen tutkimukseen: tutkijat, henkilökunta ja vanhemmat mukaan.
 • Lobbaustoiminnan avoimuudelle ja seurannalle säännöt.
 • Keskuspuistoon ei saa rakentaa.
 • Elävän kaksikielisyyden edistäminen.
 • Lähikirjastojen puolustus: Kokoustiloja, ei kaupalliselle rahoitukselle.
 • Kaupungin yhteistyö aikapankkien ja tovituen kanssa
 • Lääkkeettömät vaihtoehdot mielenterveyspalveluissa.
 • Yhteisen hyvinvoinnin kehittäminen ja yksityistämisen torjuminen.

Detta har ja under arbete i Helsingfors kommunalpolitik

 • Hemvård på svenska. Jag har förslagit att rekryteringen av svenska närvårdare aktiveras även på Axxell i Ekenäs och Pargas och i Österbotten och att de större avstånden mellan svenska hembesök jämfört med de finska beaktas i arbetskraven.
 • MoSve. Jag bevakar förverkligandet av sitt initiativ och arbetar för att MoSve når alla.
 • Jag är fortsättningsvis aktiv i stadens tvärpolitiska tvåspråkighetskommitté
 • Fortsatt aktiv bevakning av utvecklingen av skolnätet. Nej till förhastade nedläggningar som i fallet Cygnaeusskolan.
 • Fullmäktigemotion om bekämpandet av skatteparadisekonomin i mars 2017, fortsättning på tidigare initiativ från 2013 och 2016.
 • Fullmäktigestrategin 2017-21. Deltagande metoder och tvärpolitiskt samarbete.
 • Uppföljning av av hur nödinkvarteringen av papperslösa fungerar. Säker bevaringsplats för de hemlösas ägodelar dagstid. Trygga grundrättigheterna.
 • Ansvarsfull robotisering. Nej till att i vården ersätta människor med robotar
 • Regler för lobbyverksamheten.
 • Centralparken får inte byggas.
 • Försvara närbiblioteken. Mötesutrymmen. Nej till kommersiell finansiering.
 • Utveckla stadens samarbete med tidsbankerna.
 • Medicinfria alternativ i mentalhälsovården.